Antiga xunta directiva (Faustino, Raquel e Xaime)
Xunta Directiva de Asociación Cívica Composcleta no ano 2021

Presidente: Faustino Gómez

Tesoureiro: Alfonso Barata

Secretaria: Marta Portela