Faustino, Raquel e Xaime
Xunta Directiva de Asociación Cívica Composcleta no curso 2018/2019

Presidente: Faustino Gómez

Tesoureiro: Xaime Cortizo

Secretaria: Raquel Piñeiro